Nieuw bij Blosse

Nieuw bij Blosse?

Kom je binnenkort bij ons werken? Op deze pagina maken we je alvast een beetje wegwijs in onze organisatie.

Fijn dat je komt werken bij Blosse, welkom!

 

Het onderwijs en kinderopvang van Blosse zijn inhoudelijk met elkaar verbonden. Dat maakt van elk kindcentrum een speel-leercentrum voor ieder kind. Met onze Blosse beloften maken we het verschil voor de kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Met één pedagogische visie creëren 1.200 medewerkers dagelijks een rijke leef-, leer- en speelomgeving voor kinderen. Onze 32 locaties bevinden zich in een straal van 15 kilometer rond Heerhugowaard. Er is altijd een kindcentrum bij jou in de buurt.

Het is van groot belang dat als je bij Blosse werkt, je op de hoogte bent van wat wij met elkaar hebben afgesproken. Denk hierbij aan het ontruimingsplan, maar ook aan de werkinstructies Veiligheid en Gezondheid. Je kunt alle procedures straks op het Blosseveld, ons intranet, vinden.

Bij je indiensttreding als pedagogisch medewerker ontvang je naast deze algemene informatie ook een informatiegids, met daarin de specifieke informatie over je werk op de groep of binnen de opvang. Als je als leerkracht of onderwijsondersteuner in dienst komt bij Blosse ontvang je deze informatie van de locatie waar jij gaat werken.

Blosse, één in opvang en onderwijs

Blosse is op 1 januari 2018 ontstaan uit een samenwerking tussen Flore en Stichting Kinderopvang Heerhugowaard. Een organisatie waar de behoeften van het kind en de ouders centraal staan en waar sprake is van een doorgaande pedagogische ontwikkelingsbegeleiding voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

We kunnen dit het beste wanneer we zorgdragen voor integrale aansturing van onderwijs en opvang vanuit één regie. Dit betekent een ontschotting van onze voorzieningen. Dit betekent ook de noodzaak tot het creëren van één organisatie voor opvang en onderwijs.

We creëren op al onze kindcentra een omgeving voor kinderen waar zij zich optimaal kunnen ontwikkelen, niet vanuit voorzieningen, maar vanuit de behoeften van het kind en de ouders. Daarbij zetten we in op een brede ontwikkeling en talentontwikkeling van kinderen en we komen tegemoet aan verschillen tussen kinderen.

We vinden dat hiervoor een diversiteit aan competenties en expertise van professionals nodig is. Alle kinderen hebben recht op een team van professionals dat werkt vanuit één visie, streeft naar maximale pedagogische kwaliteit, teamleden die elkaar aanvullen en gebruikmaken van elkaars talenten. De belofte voor kinderen die daarbij hoort is: “Zijn wie je bent en wilt worden, met voor elk kind een passend aanbod”. De eigenheid van elk kind tot bloei laten komen door kinderen hun talenten te laten ontwikkelen.

 Luister hier de podcast met onze bestuurder Jeanette de Jong over Blosse en onze Blosse Expeditie.

Kernwaarden

Kernwaarden verwoorden de identiteit van Blosse. Zij bepalen het karakter van de organisatie en geven richting bij keuzes in de beleidsontwikkeling, strategie en activiteiten. Daarnaast vormen zij de leidraad voor hoe medewerkers zich in hun werk gedragen en met elkaar omgaan. Dankzij gedeelde kernwaarden ontstaat er saamhorigheid die leidt tot betrokkenheid en trots.

Onze kernwaarden zijn: vertrouwen, groei, vooruitstrevend, eigenaarschap, gemeenschapszin en duidelijk.

 

Medezeggenschap

Blosse heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (onderwijs) en een Ondernemingsraad (opvang), gezamenlijk vormen zij de medezeggenschap binnen Blosse. Samen met de Centrale Cliëntenraad (opvang) vormen zij daarnaast de Blosseraad.

 

Blosseveld

Het Blosseveld is een digitale werkomgeving, waar je niet alleen het laatste nieuws van Blosse leest, maar ook snel en eenvoudig de meest recente vacatures en procedures vindt. Via het Blosseveld heb je tevens toegang tot je Blossemail (outlook). Ook kun je via het Blosseveld online samenwerken aan documenten en collega’s vinden op basis van expertise. Kortom, met het Blosseveld zijn we minder tijd kwijt aan zoeken. En houden we meer tijd over voor ontmoeting, samenwerken en kennisdelen.

Voor het inloggen op het Blosseveld ontvang je via jouw privé e-mailadres inloggegevens om te kunnen inloggen op de site. Het is belangrijk om elke dag het Blosseveld te bezoeken. Hierop zijn dagelijks nieuwtjes te vinden, waardoor je op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen en handige tips.

Inzetbaarheid/ziekte

Blosse is blij met jou en ziet jou graag met plezier en passie jouw werk doen. Blosse doet haar best een goede werkgever te zijn. Samen proberen we een prettige werksfeer neer te zetten. Een sfeer waarin je jezelf kunt zijn en je veilig voelt. Immers; als jij plezier hebt in jouwwerk, straal je dit uit naar de kinderen, ouders en naar je collega’s. De beste ontwikkeling voor het kind bieden is onze opdracht. Hierin heeft zowel de werkgever als de werknemer een belangrijke verantwoordelijkheid.

Procedure ziekmelding

Wanneer je om een of andere reden minder inzetbaar bent en je je werkzaamheden niet (volledig) kan uitvoeren, meld je dit altijd bij jouw leidinggevende. Bij de opvang geldt daarnaast dat je om 07.00 uur ’s morgens op de eerste werkdag bij het Flexbureau op telefoonnummer:072-5660232 belt. Zij kunnen dan zo snel mogelijk vervanging gaan zoeken voor de dienst die jij zou gaan werken.

Arbeidsomstandigheden

Op het Blosseveld vind je ook informatie over het maken van een afspraak bij de bedrijfsarts of werkvermogenspecialist en het Werkplekonderzoek. Heb je vragen dan kan je altijd contact opnemen met de afdeling HRM.

Opleiding en ontwikkeling

Je kennis bijhouden is van groot belang. Eén keer een opleiding doen is niet meer voldoende om je vak goed uit te oefenen. Om bij te blijven qua kennis en vaardigheden, toekomst gericht te kunnen blijven kijken en je daarop aan te passen, is een leven lang leren van groot belang. Zeker als je met kinderen bij Blosse werkt.

Om die reden is het van belang dat je zelfverantwoordelijkheid neemt ten aanzien van je scholing. Dit geldt voor verplichte scholing (met name in de kinderopvang), teamscholing en individuele scholing. Verplichte scholing vindt altijd plaats onder werktijd. Over individuele scholing maak je afspraken met je leidinggevende en in je team (welke kennis/vaardigheden zijn van belang) voor individuele scholingen gebruik je je persoonlijke opleidingsbudget. Dit budget wordt jaarlijks vastgesteld en/of bepaald vanuit de CAO. Aanmeldingen gaan via de Blosse Academie/Klasmastr. Hier vind je een breed scholingsaanbod. De tegel voor de Blosse Academie is te vinden op het Blosseveld.

Colleges

In de Blosse Academie/Klasmastr worden regelmatig interessante scholingen, workshops en/of lezingen aangeboden. De ene keer is er een externe deskundige die informatie geeft en in gesprek gaat, de andere keer een collega die kennis deelt. Ook organiseert Blosse zelf met enige regelmaat een lezing of workshops op het servicebureau. Deze worden altijd aangekondigd op het Blosseveld.

 

Salaris

De salarissen worden altijd rond de 25ste van de maand uitbetaald. Mocht je loonstrook niet in orde zijn, dan kun je terecht bij de salarisadministratie.

Werkkostenregeling

Alle medewerkers van Blosse kunnen in aanmerking komen voor regelingen waardoor je met belastingvoordeel een fiets kunt aanschaffen of gebruik kan maken van andere fiscale gunstige regelingen. Meer informatie hierover kan je vinden in AFAS en door contact op te nemen met de personeelsadministratie.

AFAS, Kidsvision en urenregistratie

We werken bij Blosse met AFAS. De AFAS-tegel is te vinden op het Blosseveld. In AFAS kan je jouw salarisstrook inzien en je persoonlijke gegevens indien nodig aanpassen. Hier kun je ook declaraties van bijvoorbeeld reiskosten inleveren en aangeven als je jouw dienstverband met Blosse wilt aanpassen of beëindigen.

In de kinderopvang wordt er met het planningsprogramma Kidsvision gewerkt. In Kidsvision kan je het rooster bekijken, je verlof indienen en inzien en jouw werkuren aanpassen indien dat nodig is.

Werk je in het onderwijs op een locatie (op het servicebureau werkt dit net even anders) dan heb je vrijwel altijd de schoolvakanties vrij. In de kinderopvang stem je je vakantie en verlof af met jouw leidinggevende. Je hebt altijd vooraf toestemming nodig van jouw leidinggevende en vraagt het verlof aan via Kidsvision. Als dit niet is gebeurd, kan je verlofaanvraag worden geweigerd.

 

AVG en privacyreglement

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Op het Blosseveld vind je een pagina “privacy”. Hier staan alle relevante en actuele documenten. Heb je vragen of opmerkingen over de privacy dan kun je deze mailen naar privacy@blosse.nl.

Goed om te weten dat we de volgende gegevens registeren en opslaan in het personeelsdossier, voor depersoneelsadministratie:

-         Persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum e.d.);

-         Diploma’s;

-         Afspraken over arbeidsvoorwaarden;

-         Gegevens betreffende burgerlijke staaten eventuele partner;

-         Functioneringsgesprekken;

-         Ziekteverzuimdossier;

-         Nationaliteit;

-         Kopie legitimatiebewijs;

-         Inschrijving in het personeelsregisterkinderopvang.

Gegevens betreffende het ziekteverzuim worden bewaard om medewerkers te kunnen begeleiden en verantwoording af te kunnenleggen aan de uitvoeringsinstelling (UWV).

 Aan de volgende instanties geven wij gegevens door:

-         Het pensioenfonds (PFZW):NAW-gegevens, geboortedatum, burgerlijke staat, gegevens partner (indien van toepassing), salarisgegevens, datum in dienst, parttime factor;

-         Het UWV: NAW-gegevens, geboortedatum, beroep, datum in dienst, salarisgegevens en informatie over het arbeidsverleden.

 Voor een goede registratie is het belangrijk dat je wijzigingen over persoonsgegevens, burgerlijke staat, banknummer etc. zelf tijdig doorgeeft via AFAS.

Groet en ontmoet

Twee keer per jaar organiseren we een Groet en Ontmoet voor alle nieuwe collega's bij Blosse. Om je snel thuis te laten voelen bij Blosse nodigen we je van harte uit voor deze informele ontmoeting, waarin je je collega’s van het servicebureau en andere collega’s die net gestart zijn bij Blosse, kunt begroeten. Ook Remco, één van onze bestuurders, is daarbij aanwezig en zal uitleg geven over de koers van Blosse. We vertellen dan ook meer over alle gereedschappen die tot je beschikking staan om prettig te kunnen werken, zoals het Blosseveld, de Blosse Academie, Afas Insite, etc.

Praktische informatie

Alle praktische infomatie over Leren bij Blosse.

No items found.
Documenten


No items found.

Agendapunten

No items found.

Veelgestelde vragen

No items found.
Alle vragen
Voorkeuren

Deze website gebruikt standaard enkel functionele cookies om ons websiteverkeer te analyseren en uw cookie voorkeuren op te slaan. Meer informatie.

Accepteer alle cookies

Deze noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Altijd actief

Deze cookies geven derde partijen de mogelijkheid om je surfgedrag te volgen, data te verzamelen en gepersonaliseerde advertenties te tonen. Wie deze derde partijen zijn, kan je nalezen in ons cookiebeleid.

Deze cookies helpen ons om je beter te leren kennen zodat we de inhoud van de website beter kunnen afstemmen op je behoeften, interesses en voorkeuren.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.