Medewerker Kindcentrum

Medewerker Kindcentrum

Een medewerker kindcentrum begeleidt de kinderen gedurende de dag dat zij in het kindcentrum zijn.

Functiebeschrijving

Context

De functie komt voor in een (integraal) kindcentrum waar leren, pedagogische begeleiding, opvang en ontwikkeling in samenhang worden verzorgd. Daarbij is sprake van een geïntegreerd aanbod van leren en ontwikkelen aan ieder kind binnen een samenhangend en uitdagend pedagogisch klimaat.

De pedagogisch educatief medewerker A verzorgt de begeleiding van activiteiten voor kinderen gericht op de pedagogische opvang en ontwikkeling, verzorgt de voorbereiding en uitvoering van de onderwijsondersteunende activiteiten, levert een bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen, verricht organisatie en beheerstaken en doet aan professionalisering.

De pedagogisch educatief medewerker A speelt in op specifieke onderwijs- en opvangsituaties, handelt naar eigen inzicht, levert een bijdrage aan de voorbereiding en inhoud van onderwijsactiviteiten en planning van kindgerichte activiteiten voor de pedagogische opvang, doet in overleg verbetervoorstellen.

Werkzaamheden

1 Begeleiding van de ontwikkelingsgerichte activiteiten voor kinderen

 • Begeleidt planmatig (groepen) kinderen in de opvang
 • Stimuleert de ontwikkeling van kinderen door het aanbieden en uitvoeren van activiteiten
 • Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat
 • Stelt een werkprogramma op voor activiteiten, afgestemd op het pedagogisch plan en bespreekt dit
 • Voert in teamverband begeleidingsactiviteiten uit met kinderen en bewaakt mede het ontwikkelproces
 • Evalueert de activiteiten, signaleert knelpunten doet verbetervoorstellen

2 Voorbereiden en uitvoeren van onderwijsondersteunende activiteiten

 • Spreekt vooraf de onderwijsactiviteiten door met de leerkracht
 • Levert een bijdrage aan de voorbereiding en inhoud van dagelijkse onderwijsactiviteiten
 • Begeleidt (sub)groepen kinderen bij de uitvoering van onderwijs- en leeractiviteiten, het inoefenen van lesstof en/of vaardigheden, kiest een aanpak en past deze zonodig zelf aan voor de situatie
 • Registreert bevindingen in het leerlingvolgsysteem en bespreekt dit met de leerkracht
 • Evalueert samen met de leerkracht de onderwijs-/leeractiviteiten en doet verbetervoorstellen
 • Stimuleert leerlingen tot luisteren, zich te concentreren, vragen te stellen, en dergelijke
 • Neemt gestandaardiseerde toetsen af en rapporteert over de bevindingen

3 Bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen

 • Voert informatieve gesprekken met de ouders/opvoeders over (de ontwikkeling van) het kind
 • Ontwikkelt mede een begeleidingsplan voor de opvang/ontwikkeling en levert een bijdrage aan de bespreking met de onderwijsprofessionals
 • Biedt reguliere pedagogische opvang aan kinderen en stimuleert (talent)ontwikkeling
 • Voert verzorgende taken uit en beidt persoonlijke verzorging
 • Biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte activiteiten aan

4 Organisatie en beheer

 • Verzorgt de inrichting van ruimten ter voorbereiding op activiteiten
 • Organiseert activiteiten voor het kindcentrum
 • Draagt zorgt voor hygiëne, een goede staat van de materialen/inventaris en doet voorstellen voor vervanging of aanschaf
 • Voert administratieve taken uit, onder andere voor het kindvolgsysteem
 • Draagt zorg voor huishoudelijke werkzaamheden

5 Professionaliteit en kwaliteit

 • Werkt aan de eigen deskundigheid
 • Neemt deel aan scholingsactiviteiten
 • Geeft uitvoering aan de kwaliteitszorg

Kader bevoegdheden en verantwoordelijkheden

 • Beslist bij/over: het planmatig begeleiden van (groepen) kinderen in de opvang, het begeleiden van (sub)groepen kinderen bij de uitvoering van onderwijs- en leeractiviteiten, het kiezen van een aanpak en deze zonodig zelf aanpassen voor de situatie en de bijdrage aan het begeleidingsplan voor opvang/ontwikkeling, de inrichting van ruimten ter voorbereiding op activiteiten en het organiseren van activiteiten voor het kindcentrum
 • Kader: werkafspraken voor de uitvoering van activiteiten in onderwijs en opvang, veiligheids- en kwaliteitsvoorschriften
 • Verantwoording: aan de toegewezen leidinggevende over de kwaliteit van de begeleiding van ontwikkelingsgerichte activiteiten voor kinderen, de voorbereiding en uitvoering van onderwijsondersteunende activiteiten, de bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen, de organisatie en beheer van de professionalisering

Kennis en vaardigheden

 • Vakgerichte kennis op het gebied van opvang en onderwijsondersteuning
 • Inzicht in de organisatie en werkwijze van het kindcentrum
 • Kennis en inzicht in de ontwikkelingen van het vak- of vormingsgebied
 • Vaardig in het planmatig pedagogisch begeleiden van kinderen
 • Vaardig in de organisatie van activiteiten voor het kindcentrum

Contacten

 • Met kinderen over activiteiten of het inoefenen van lesstof/vaardigheden om informatie te geven
 • Met de ouders/opvoeders over (de ontwikkeling van) het kind om informatie uit te wisselen
 • Met teamleden en leidinggevende over bevindingen van kinderen en verbetervoorstellen om deze inhoudelijk te bespreken en afspraken te maken
 • Met de leerkracht over de bijdrage aan de voorbereiding en inhoud van dagelijkse onderwijsactiviteiten en verbetervoorstellen om deze te bespreken
 • Met (zorg) professionals over bevindingen van kinderen om informatie uit te wisselen

Video's

No items found.
Bekijk meer op Youtube

Actuele vacatures

Veelgestelde vragen

Wat is een IKC medewerker?

Een medewerker kindcentrum begeleidt de kinderen gedurende de dag dat zij in het kindcentrum zijn. De functie is een combinatie van onderwijsassistent en pedagogisch medewerker. Lees meer

Wie werken er allemaal op het IKC?

In een kindcentrum werken pedagogisch professionals die kinderen van 0 tot 12 jaar begeleiden in hun ontwikkeling, denk aan leerkrachten, pedagogisch medewerkers, onderwijsassistenten en kindcentrummedewerkers. Lees meer

Deze maand uitgelicht:

No items found.
Voorkeuren

Deze website gebruikt standaard enkel functionele cookies om ons websiteverkeer te analyseren en uw cookie voorkeuren op te slaan. Meer informatie.

Accepteer alle cookies

Deze noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Altijd actief

Deze cookies geven derde partijen de mogelijkheid om je surfgedrag te volgen, data te verzamelen en gepersonaliseerde advertenties te tonen. Wie deze derde partijen zijn, kan je nalezen in ons cookiebeleid.

Deze cookies helpen ons om je beter te leren kennen zodat we de inhoud van de website beter kunnen afstemmen op je behoeften, interesses en voorkeuren.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.