Assistent manager kinderopvang

Assistent manager kinderopvang

De assistent manager kinderopvang ondersteunt de manager kinderopvang bij de aansturing van de aangewezen locaties.

Doel van de functie

De assistent manager kinderopvang ondersteunt de manager kinderopvang bij de aansturing van de aangewezen locaties van het primair proces door middel van het dagelijks operationeel leidinggeven en uitvoeren van coördinerende en administratieve taken. Met als doel het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen. Zij houdt daarbij rekening met de strategie, missie en visie van het bedrijf ende wet- en regelgeving.

Plaats in de organisatie

De assistent manager kinderopvang:

 • Werkt onder de verantwoordelijkheid van de manager kinderopvang
 • Geeft dagelijks operationeel leiding aan de pedagogisch medewerkers van de aangewezen locaties

 Resultaatgebieden  

 Leidinggeven

 • Geeft dagelijks operationeel leiding aan de pedagogisch medewerkers, kinderen en stagiaires. Neemt contact op met zieke medewerkers (in de periode van 0-14 dagen ziekte). Geeft optimale werkbegeleiding, geeft werkinstructies en adviezen en zorgt voor feedback op uitvoering van de werkzaamheden en coaching on the job. Werkt mee aan de uitvoering van het personeel-, opleiding- en arbobeleid en het pedagogisch werkplan. Voert op verzoek van de manager selectiegesprekken volgens interne procedure.  
 • Assisteert de manager in de voorbereiding van de proeftijdgesprekken en periodieke functioneringsgesprekken.
 • Bewaakt het inwerken van nieuwe medewerkers op de aangewezen locaties volgens het inwerkprogramma door een medewerker. Voert informeel gesprekken met nieuwemedewerkers in de eerste maanden.
 • Werkt mee aan een optimaal werkklimaat op de locaties.
 Resultaat: Leiding gegeven zodanig dat medewerkers hun doelstellingen volgend uit de organisatiestrategie realiseren.  

Bedrijfsprocessen faciliteren

 • Bereidt in opdracht van de manager kinderopvang aanschaf van materialen en middelen voor; inventariseert en komt met verschillende opties. Verzorgt in opdracht van de manager kinderopvang de daadwerkelijke inkopen. Controleert de facturen.
 • Bereidt de periodieke personeelsroosters voor in samenwerking met de afdeling centrale personeelsplanning. Behandelt verlofaanvragen en zorgt voor vervanging bij verlof en ziekte voordat het definitieve rooster is vastgesteld. Draagt zorg voor een optimale inzet van medewerkers volgens de leidster kind ratio (LKR). Stuurt hier dagelijks op aan.
 • Controleert de gewerkte uren en verlofaanvragen- en registratie. Verwerkt gegevens in het geautomatiseerde systeem.
 • Is eindverantwoordelijk voor  de kas en het kasboek van de locatie.
 • Ziet toe op de periodieke uitvoering van de RI&E die gedaan wordt door de RIE-medewerker. Is na overleg met de RIE/facilitair medewerker verantwoordelijk voor het bewaken van de uitvoering van de acties voortvloeiend uit de RIE. Controleert de locatie op aspecten van veiligheid, hygiëne en gezondheid binnen de algemeen geldende regelgeving.
 • Meldt klachten over hygiëne, onveilige situaties e.d. bij de manager kinderopvang en ziet erop toe dat klachten, storingen, onveilige situaties e.d. snel en adequaat worden verholpen.
 • Voert het dagelijks beheer van de accommodatie en inventaris van de aangewezen locaties. Stuurt dagelijks aan op goed gebruik, beheer en schoonmaak van de locaties.
 • Begeleidt de periodieke GGD controles. Draagt zorg voor tijdige opvolging van acties.
 • Ondersteunt de manager met de uitvoer van diverse voorkomende administratieve, organiserende en coördinerende taken, gevraagd dan wel volgens procedure.
Resultaat: Bedrijfsprocessen van de aangewezen locaties gefaciliteerd zodanig dat de doelstellingen van de locaties gerealiseerd kunnen worden.  

Interne communicatie

 • Voert periodiek werkoverleg met de manager kinderopvang.
 • Draagt tijdig en adequaat naar de manager kinderopvang signalen uit over de kwaliteit van de opvang in alle aspecten, over de arbeidsomstandigheden, werkdruk en de werksfeer binnen de locatie.
 • Neemt periodiek deel aan het overleg met de pedagogisch medewerker(s) van de aangewezen locaties.
 • Houdt contact met de afdeling klantcontact over wachtlijsten, bezettingen en kindplaatsen.
 • Houdt contact met de afdeling centrale personeelsplanning over de optimale personeelsplanning.
 • Neemtp verzoek deel aan projectoverleg.
 Resultaat: Deelgenomen aan interne overlegvormen, contact onderhouden en intern adviezen en informatie gegeven, teneinde zorg te dragen voor een optimale informatievoorziening top down en bottom up en te komen tot optimale besluitvorming.

Externe communicatie

 • Is aanspreekpunt voor ouders en overige externen voor de aangewezen locaties. Informeert ouders over ontwikkelingen van de organisatie en de opvang en over hun kind. Is aanspreekpunt in geval van klachten die de medewerker overstijgen. Draagt zorg voor een optimale afhandeling volgens intern in de organisatie afgesproken richtlijnen hiervoor.
 • Onderhoudt contacten met medewerkers van basisscholen, buurtnetwerk, VVE en andere extern deskundigen, bedrijven, collega-instellingen en andere maatschappelijke instellingen aangaande kinderopvang.
 • Onderhoudt in voorkomende gevallen, contacten met inspectie, brandweer, GGD en gemeente.
Resultaat: Externe contacten gelegd en onderhouden en informatie gegeven zodat de samenwerking met instellingen en ouders optimaal verloopt, kennis wordt opgedaan over ontwikkelingen, de organisatie zichtbaar is en kansen worden benut.  

Profiel

 Kennis en ervaring
 • HBO werk- en denkniveau
 • Vaardig met automatisering; Outlook, Word, Excel
 • Kennis van de wet- en regelgeving van kinderopvang
 • Pedagogische kennis
 • Vaardig met het uitvoeren van de RI&E
 • Inzicht in groepsdynamische processen

 Specifieke functiekenmerken

 • Klantgerichte instelling
 • Plan- en organisatievermogen
 • Mondelinge en schriftelijke taalvaardigheden
 • Managementvaardigheden
 • Sociale vaardigheden
 • Motiverend en stimulerend
 • Overtuigingskracht
 • Resultaatgericht

Video's

No items found.
Bekijk meer op Youtube

Actuele vacatures

Veelgestelde vragen

Hoe word ik manager kinderopvang?

Een manager kinderopvang heeft een HBO opleiding in de richting van Sociaal Pedagogisch Werk. Wanneer je nog (net niet) voldoet aan de opleidingseis is het mogelijk om je binnen Blosse verder te ontwikkelen en te scholen.  

Wat verdient een manager kinderopvang?

Als manager kinderopvang ontvang je een salaris conform de CAO Kinderopvang. De functie manager kinderopvang is ingeschaald in de schaal 10.

Wat doet een manager in de kinderopvang?

De manager kinderopvang ziet toe op de uitvoering van het beleid in het kindcentrum, stuurt hierop aan en werkt hier ook zelf aan mee. Lees meer.

Wat doet een manager in de kinderopvang?

De manager kinderopvang ziet toe op de uitvoering van het beleid in het kindcentrum, stuurt hierop aan en werkt hier ook zelf aan mee. Lees meer.

Welke opleiding heb je nodig voor locatiemanager kinderopvang?

Een manager kinderopvang heeft een HBO opleiding in de richting van Sociaal Pedagogisch Werk.

Deze maand uitgelicht:

De twinkeling van Marion Moerland

Laat je inspireren door de twinkeling bij Marion Moerland (56), werkzaam als pedagogisch medewerker op Campus Columbus in Heerhugowaard. “Juf, je ruikt zo lekker naar mijn oma!”

Lees meer
De twinkeling van Marion Moerland
De twinkeling van Saskia Nolten

Laat je inspireren door Saskia Nolten (30), werkzaam als pedagogisch medewerker op De Nieuwe Draai in Heerhugowaard. “Iedereen is Blosse, maar we zijn toch allemaal verschillend. We doen hetzelfde, maar op een andere manier”

Lees meer
De twinkeling van Saskia Nolten
De twinkeling van Yvonne Jonk

Laat je inspireren door de twinkeling van Yvonne Jong (61), pedagogisch medewerker op Campus Columbus in Heerhugowaard. “Ouders vertrouwen het kostbaarste bezit dat zij hebben aan jou toe. Dat vind ik zo iets bijzonders.”

Lees meer
De twinkeling van Yvonne Jonk
Voorkeuren

Deze website gebruikt standaard enkel functionele cookies om ons websiteverkeer te analyseren en uw cookie voorkeuren op te slaan. Meer informatie.

Accepteer alle cookies

Deze noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Altijd actief

Deze cookies geven derde partijen de mogelijkheid om je surfgedrag te volgen, data te verzamelen en gepersonaliseerde advertenties te tonen. Wie deze derde partijen zijn, kan je nalezen in ons cookiebeleid.

Deze cookies helpen ons om je beter te leren kennen zodat we de inhoud van de website beter kunnen afstemmen op je behoeften, interesses en voorkeuren.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.