Werken op het servicebureau

Werken op het servicebureau

Blosse service en advies ondersteunt op een creatieve manier en op samenwerking gericht, de ontwikkeling van het beleid.

Blosse service en advies ondersteunt op een creatieve manier en op samenwerking gericht, de ontwikkeling van het beleid. Kindcentra, maar ook ouders, kunnen er terecht met vragen over de meest uiteenlopende onderwerpen. Blosse service en advies adviseert, ondersteunt en neemt veel werk uit handen van de leiding van de kindcentra en overige personeelsleden, zodat zij zich kunnen richten op hun kerntaak: de kinderen het beste uit zichzelf laten halen.

De domeinen zijn:

 • Kwaliteit
  kwaliteitsbeleid, Passend Onderwijs, uitwerking Wet Innovatie Kinderopvang, ontwikkelen van draaiboeken en protocollen, ouderbetrokkenheid, klachtenbehandeling.


 • HRM
  vervanging, mobiliteit, arbo, werving en selectie, begeleiden nieuwe medewerkers, opleiden en begeleiden nieuwe directeuren, bijscholing, cursussen, verzuimpreventie en begeleiding, salarisadministratie, loopbaanontwikkeling.

 • Financiën
  toedeling van middelen over de kindcentra, het maken van financiële afwegingen.

 • ICT
  ICT ter ondersteuning in onderwijs, ICT ter ondersteuning in bedrijfsprocessen, ICT-hardware.

 • Huisvesting
  beleid ten aanzien van beheer, onderhoud en nieuwbouw van de locaties

Onze overlegstructuur

We voelen het als een uitdaging om onze cultuur ook zichtbaar en voelbaar te maken in de wijze waarop we samenwerken. Vanuit grote betrokkenheid van de leidinggevenden van de locaties ontstaat er SamenKracht. Vanuit alle geledingen: Raad van Toezicht, Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, Ondernemingsraad, Centrale Cliëntenraad, College van Bestuur, het kernteam op het servicebureau en leidinggevenden van de locaties van opvang en onderwijs wordt ieders maximale bijdrage geleverd. Zo hebben we actief invloed op de dagelijkse zaken, maar ook op de ontwikkelingsrichting van onze toch unieke organisatie.

Deze overlegstructuur is belangrijk fundament van onze organisatie.

Een fundament waarop we verder kunnen bouwen aan een rijk leef- speel-, leer- en werkklimaat voor kinderen en volwassenen.

overlegstructuur Blosse

Video's

No items found.
Bekijk meer op Youtube

Actuele vacatures

Veelgestelde vragen

Met welke diploma's kun je werken als leerkracht in het onderwijs?

Om te kunnen werken als leerkracht in het basisonderwijs heb je een bevoegdheid tot leerkracht basisonderonderwijs nodig (PABO diploma HBO niveau).

Met welke diploma's kun je werken als leraarondersteuner in het basisonderwijs?

Als je bij Blosse wilt werken als leraarondersteuner heb je een Associate Degree Leraarondersteuner nodig (HBO niveau).

Met welke diploma's kun je werken als onderwijsassistent in het basisonderwijs?

Voor de functie onderwijsassistent heb je een diploma van de MBO onderwijsassistent op niveau 4 nodig.

Een andere optie is een MBO diploma Pedagogisch Werk niveau 4, richting onderwijsassistent.

Met welke diploma's kun je werken als pedagogisch medewerker in de kinderopvang?

Kinderdagopvang en peuteropvang/peuterspeelzaal

Om te mogen werken met kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar is een SPW diploma op MBO niveau 3 of 4 vereist. Je beheerst taalniveau 3F. Voor peuteropvang met voorschoolse educatie is een VE diploma Uk en Puk vereist.

Buitenschoolse opvang

Ben je in het bezit van een diploma MBO-4 of een diploma op HBO-niveau, in een van deze richtingen:

 • Activiteitenbegeleiding
 • Agogisch werk
 • Onderwijs
 • Arbeidstherapie
 • CIOS of sport en bewegingsonderwijs,
 • Creatieve therapie,
 • Cultureel werk (CW of KW) of culturele en maatschappelijke vorming (CMV),
 • HBO-dans of drama,
 • Inrichtingswerk; of sociale arbeid
 • of anders ....

en heb je plezier in het omgaan met kinderen, in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar? Dan kun je aan de slag op een buitenschoolse opvang (BSO).

Deze maand uitgelicht:

No items found.
Voorkeuren

Deze website gebruikt standaard enkel functionele cookies om ons websiteverkeer te analyseren en uw cookie voorkeuren op te slaan. Meer informatie.

Accepteer alle cookies

Deze noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Altijd actief

Deze cookies geven derde partijen de mogelijkheid om je surfgedrag te volgen, data te verzamelen en gepersonaliseerde advertenties te tonen. Wie deze derde partijen zijn, kan je nalezen in ons cookiebeleid.

Deze cookies helpen ons om je beter te leren kennen zodat we de inhoud van de website beter kunnen afstemmen op je behoeften, interesses en voorkeuren.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.