Onderwijsassistent

Functie-omschrijving Onderwijsassistent

De onderwijsassistent verricht leerlingbegeleiding en onderwijsondersteuning, die vooraf is afgestemd met de leerkracht.

De onderwijsassistent verricht leerlingbegeleiding en onderwijsondersteuning, organisatie en beheer taken, verzorging van leerlingen (optioneel) en doet aan professionalisering. De onderwijsassistent verricht leerlingbegeleiding en onderwijsondersteuning, die vooraf is afgestemd met de leraar. De functie van onderwijsassistent komt voor in een reguliere basisschool, een integraal kindcentrum (IKC), een school voor speciaal basisonderwijs of een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

Bij Blosse verricht je de taken als onderwijsassistent in principe altijd in combinatie met de taken van pedagogisch medewerker in de buitenschoolse opvang. Daardoor heb je een mooi takenpakket met bijbehorende verdiensten.

Werkzaamheden

1 Leerlingbegeleiding en onderwijsondersteuning

 • Overlegt met de leraar welke leerlingen extra begeleiding en ondersteuning nodig hebben
 • Verzorgt het begeleid inoefenen van lesstof en/of vaardigheden van individuele leerlingen en/of subgroepen leerlingen
 • Stimuleert leerlingen tot luisteren, zich te concentreren, vragen te stellen, e.d.
 • Neemt gestandaardiseerde toetsen af bij leerlingen
 • Registreert bevindingen in het leerlingvolgsysteem en bespreekt dit met de leraar
 • Geeft uitvoering aan (individuele) onderwijsarrangementen na afstemming met de leraar
 • Houdt toezicht op c.q. begeleidt leerlingen, signaleert en corrigeert (on)gewenst gedrag en bespreekt dit met de leraar
 • Verricht algemene onderwijsondersteunende taken
 • Levert op verzoek en samen met de leraar een bijdrage aan gesprekken met ouders

2 Organisatie en beheer

 • Levert een bijdrage aan de organisatie van schoolactiviteiten
 • Bereidt op verzoek van de leraar lesmateriaal voor
 • Levert een bijdrage aan de inrichting van de onderwijsruimte
 • Beheert en onderhoudt lesmaterialen en onderwijsmiddelen
 • Neemt deel aan werkgroepen en levert een (organisatorische) bijdrage
 • Assisteert bij surveillance

3 Verzorging leerlingen (optioneel)

 • Begeleidt leerlingen bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL)

4 Professionalisering

 • Neemt deel aan scholingsactiviteiten
 • Houdt de bekwaamheden voor de functie up-to-date

Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden

 • Beslist bij/over: het verrichten van leerlingbegeleiding en onderwijsondersteuning, die vooraf is afgestemd met de leraar en waarvan het effect direct is vast te stellen.
 • Kader: werkafspraken over de leerlingbegeleiding en onderwijsondersteuning
 • Verantwoording: hiërarchisch aan de toegewezen leidinggevende en functioneel aan de leraar over de juistheid en volledigheid van de leerlingbegeleiding en onderwijsondersteuning, de organisatie en het beheer, de verzorging van leerlingen en de professionalisering.

Kennis en vaardigheden

 • Vaktechnische kennis van de praktijk van leerlingbegeleiding en onderwijsondersteuning
 • Bekendheid met hygiëne en gezondheid van leerlingen
 • Inzicht in de organisatie en werkwijze van de school
 • Vaardig in het omgaan met en begeleiden van leerlingen
 • Vaardig in het uitvoeren van begeleid inoefenen van lesstof en/of vaardigheden
 • Vaardig in de praktische organisatie van schoolactiviteiten

Contacten

 • Met leerlingen over het inoefenen van lesstof en/of vaardigheden om vragen te beantwoorden
 • Met de leraar over bevindingen van leerlingen om deze te bespreken en informatie uit te wisselen
 • Met collega-onderwijsassistenten over de praktische organisatie van schoolactiviteiten om informatie uitte wisselen
 • Met ouders over praktische leerlingzaken om informatie te verstrekken
 • Met collega’s en professionals over de leerling om praktische informatie te geven of te krijgen

Video's

No items found.
Bekijk meer op Youtube

Actuele vacatures

Veelgestelde vragen

Met welke diploma's kun je werken als onderwijsassistent in het basisonderwijs?

Voor de functie onderwijsassistent heb je een diploma van de MBO onderwijsassistent op niveau 4 nodig.

Een andere optie is een MBO diploma Pedagogisch Werk niveau 4, richting onderwijsassistent.

Wat kun je doen met diploma onderwijsassistent?

De onderwijsassistent verricht leerlingbegeleiding en onderwijsondersteuning, die vooraf is afgestemd met de leerkracht. Lees meer Bij Blosse kun je met je diploma onderwijsassistent ook ingezet worden als pedagogisch medewerker als je dat wilt. Zo kun je een ruimer contract krijgen met meer uren en dus een hoger salaris. Voor de kinderen is het ook fijn dat ze de hele dag dezelfde gezichten zien in het kindcentrum.

Wat is het salaris van een onderwijsassistent?

Het salaris van onderwijsassistenten is bepaald in de CAO Primair Onderwijs Het salaris van een onderwijsassistent in het primair onderwijs valt in de schalen OOP 4 en OOP 6 en is afhankelijk van het aantal ervaringsjaren. Bij Blosse kun je met je diploma onderwijsassistent ook ingezet worden als pedagogisch medewerker als je dat wilt. Zo kun je een ruimer contract krijgen met meer uren en dus een hoger salaris. Voor de kinderen is het ook fijn dat ze de hele dag dezelfde gezichten zien in het kindcentrum.

Wat mag een onderwijsassistent wel en niet?

De onderwijsassistent verricht leerlingbegeleiding en onderwijsondersteuning, altijd onder supervisie van de leerkracht. Lees meer

Wat moet je doen als onderwijsassistent?

De onderwijsassistent verricht leerlingbegeleiding en onderwijsondersteuning, die vooraf is afgestemd met de leerkracht. Lees meer  

Bij Blosse word je naast je werk als onderwijsassistent ook gevraagd om mee te werken in de opvang.

Deze maand uitgelicht:

No items found.
Voorkeuren

Deze website gebruikt standaard enkel functionele cookies om ons websiteverkeer te analyseren en uw cookie voorkeuren op te slaan. Meer informatie.

Accepteer alle cookies

Deze noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Altijd actief

Deze cookies geven derde partijen de mogelijkheid om je surfgedrag te volgen, data te verzamelen en gepersonaliseerde advertenties te tonen. Wie deze derde partijen zijn, kan je nalezen in ons cookiebeleid.

Deze cookies helpen ons om je beter te leren kennen zodat we de inhoud van de website beter kunnen afstemmen op je behoeften, interesses en voorkeuren.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.